ข่าวสาร

/ข่าวสาร
­

วีธีบริจาค

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า และเด็กยากจน
วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ. เชียงใหม่
ในขณะนี้ทางวัดรับผิดชอบเด็กด้อยโอกาสประมาณ 720 คน

โครงการก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2528 โดย พระครูปราโมทย์ประชานุกูล (พระประชานาถมุนี) เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น
เพื่อช่วยเหลือเยาวชนของชาติ ให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ โดยใช้หลัก ศีล สมาธิ ปัญญา […]