ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นับเป็น พระมหากษัติริย์ที่มีพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเลิกทาส การศึกษา พระองค์ได้กระทำคุณงามความดีไว้เป็นอันมาก จึงได้จัดโครงการขึ้นมาเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีโดยท่านพระครูปราโมทย์ประชานุกูลได้ริเริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2547 โดยจัดทำพิธีบวงสรวง พิธีสะเดาะเคราะห์ขึ้นที่วัดดอนจั่น มีการตกแต่งวิหารพระพุทธเจ้าเหลืองด้วยดอกกุหลาบสีชมพู จะมีประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน