วัดดอนจั่น เชียงใหม่

ร่วมบริจาค ในขณะนี้วัดต้องการ คือ ข้าวสาร น้ำมันพืช หมูสด-ไก่สด-ไข่ ผักทุกชนิด เช่น ผักกาดขาวปลี กะหล่ำ มาม่า-ปลากระป๋อง สบู่ยา-สีฟัน-ผงซักฟอก อุปกรณ์การศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญสร้างมหากุศลร่วมกับวัดดอนจั่น

ขอเชิญสร้างมหากุศลร่วมกับพระประชานาถมุนี เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น ที่วัดดอนจั่นมีการรับบริจาคข้าวสาร น้ำมันพืช หมูสด-ไก่สด-ไข่ ผักทุกชนิด เช่น ผักกาดขาวปลี กะหล่ำ มาม่า-ปลากระป๋อง สบู่ยา-สีฟัน-ผงซักฟอก อุปกรณ์การศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เด็กนักเรียนที่ทางวัดดอนจั่นดูแล

  • นักเรียนทั้งหมด ๗๒๐ คน
  • ค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กเฉลี่ยหัวละ ๑๐๐ บาทต่อวัน